Професионално развитие - тренинг програми

Докато е прикован към земята,
човек никога не може да развие всичките си възможности.
Ние трябва да вземем криле и да покорим небесата.
Икар
    - Задачата е проста - каза тренерът - представете си, че казвам на всеки един от вас: отиди до магазина и купи шест студени бири „ЕкстраХмелена”. Там обаче има само две студени „ЕкстраХмелена”. В хладилника има и други марки. Една по-скъпа и една - доста по-евтина. „Екстрахмелена” има само топла. Кажете какво ще купите и защо?

    Гошо вече трети час стоеше с останалите си колеги в обучението по ефективна комуникация. Беше подходил леко скептично към мероприятието, но отиде, защото скоро беше назначен за управител на един от магазините на компанията и ръководството изискваше присъствие на тези тренинги. Оказа се, че дяволът не бил толкова черен, не се четат скучни и протяжни лекции, а се разискват реални казуси. Колегите споделят свой горчив и сладък комуникативен опит и всичко това освен интересно, може да се окаже и полезно. Ето и сега тази задача беше на пръв поглед лесна...

    „Ще взема двете студени и четири топли „ЕкстраХмелена”. Докато изпием по една студена, останалите ще „дръпнат” в камерата.”

    Гошо доволно се облегна назад и започна да се чуди колко от колегите му са се сетили за същото. Всички, каза си той. Най-много Спиридон да е измислил нещо гениално, той все разни такива ги измисля, нали за това е в рекламата.

    След упражнението Гошо стоеше, вперил поглед в записките си и цъкаше тихо с език. Беше записал всички възможни отговори:
  • Драго – „Хм, като няма „Екстрахмелена” взимам от другите – все е бира, важното е да е студена и да ми стигнат парите.” 
  • Спиридон – „Аз бира и без това не пия. Взимам двете „Екстрахмелени” и четири студени, запотени, викащи ме...соди” 
  • Чаво – „Ще се обадя и ще питам. Може пък ти да не обичаш евтина бира” 
  • Оги – „Ще взема четири от по-скъпите, студени бири. Като ще се пие, важното е качеството, нали?” 
  • Буба - „Ми то сега времето не е толкова топло, така че бирите няма да са топли. Пък и не е добре за гърлото. Взимам топли бири.” 
    Такаааа, мислеше си Гошо, докато пушеше на стълбите, значи хората не се разбират понякога, защото за всеки са важни различни неща. И говорейки си, ние го караме по усещане и подразбиране, разчитайки, че другите мислят като нас. Явно нещо трябва да се попромени, ако искам хората ми да ме разбират и да вършат точно това, което мисля за нужно.

    Гошо погледна пак програмата с обученията, предвидени за тази година. Срещу него се облещи следващото заглавие - „Мотивация???”, а след него надничаше и „Мениджърът – описание и диагноза”. Тия хора май и се забавляват, подсмихна се Гошо и влезе в стаята...

Още за тренинг програмите

    Всеизвестно е, че ефектът от тренинг-програмите е във времето и инвестициите в подобен род обучения са по-скоро в дългосрочен план. Това не означава, че ефектите и ползите не могат да бъдат конкретизирани – нещо, което ще сеопитаме да направим сега.

    Ефектът от тренинг-програмите може да се разглежда в две основни насоки - намаляване (пестене) и увеличаване на различни фактори и аспекти, свързани с развитието на всяка една компания:Тренинг програми


Време е да бъдат дадени и няколко примера:

    Тренингите, свързани с основните мениджърски компетенции, пестят време и ресурси и намаляват рисковете, както и повишават качеството на планиране на дейности и процеси.

    Увеличава се ефективността на оперативния контрол, намалява рискът от допускане на грешки в процеса на изпълнение на проектите. Допълнителен позитивен ефект е понижаване нивото на стрес и конфликти между служителите.

    Тренингите, свързани с управлението на персонала, мотивацията и екипната съвместимост,въздействат върху повишаване ефективността и инициативността на поверените им служители, създават условия за креативност и разработване на иновации в рамките на екипите, намаляват текучеството на персонал. Поддържа се и се повишава нивото на ангажираност към компанията и фирмените цели и ценности.

    Тренингите, свързани с управление на времето, са насочени към ефективно ранжиране на приоритетите, минимализиране на ненужни дейности, което води до повишаване ефективвността на мениджърите, като им позволява да се съсреодоточат върху съществените, за постигане на фирмените цели, дейности.

    Тренингите, свързани с комуникативните умения, влияят позитивно върху допусканите грешки и недоразумения, намаляват конфликтите на индивидуално и екипно ниво, подпомагат по-доброто обслужване на клиенти и подобряване на търговските и презентационни умения. Тренингите, свързани с комуникация, са подходящи за всички служители.

    Тренинг програмите, насочени към търговските и презентационните умения на служителите са пряко свързани с повишаване на продажбите и привличане на нови клиенти. Допълнителен ефект е повишаване на увереността в служителите, лоялността и укрепване чувството за принадлежност към компанията, която инвестира в тях.

    Тренингите, свързани с обслужването на клиенти пряко кореспондират с повишаване качеството на предлаганите стоки и услуги, с увеличаване броя на постоянни клиенти и привличане на нови на базата на препоръки от настоящи клиенти.

    Тиймбилдингът е подходящ за всички екипи, мениджъри и служители, които са взаимосвързани относно дейностите, които изпълняват и целите, които трябва да постигнат. Основните ефекти са свързани с повишаване екипната съвместимост и оттам ефективността при взаимодействието в екипа и между отделни звена. За повече информация относно тиймбилдинга, разгледайте секцията, посветена на този вид обучения.