Тиймбилдинг

Ребята, давайте жить дружно!Кот Леопольд
    Събуди се Гошо и се зачуди къде ли е. Той беше управител на магазин в „Голям Камък” ООД вече година и по принцип харесваше работата, колегите си и заплатата. Беше успял да си извоюва позиции и в ръководения от него магазин, и пред големите шефове.

Та, събуди се Гошо и се зачуди къде е...

„Боровец!” - дойде му мисъл, последвана от втора – „Тиймбилдинг”. Постепенно мислите му започнаха да правят сутрешната си гимнастика: „Какво ли ще става?”, почуди се една от тях, „Дали пък няма да се изложим?”, подвоуми се втора, „Каква ли ще е закуската?” изцепи се четвърта, която още беше под влиянието на трите снощни ракии.

Докато Гошо се опитваше да въведе ред в менталното си стадо, на вратата се почука. Едно такова тайнствено и мистериозно почукване, в пълен противовес с яркото слънце и зелените поляни отвън. Нашият герой отвори, но…никого не видя. Пред него се изтърколи цилиндър. В него имаше писмо:

"Драги Гошо, вашите колеги вече се отправиха към своето приключение. Вие защо още се излежавате? Ако побързате, можете да ги откриете „там, където се започва от едното, преминава се към второто и се приключва с третото”. Успех и не закъснявайте, защото самият воин често го закъсва."

Гошо надникна в цилиндъра и извади оттам свита на руло карта, която обаче май не му помогна особено, тъй като не можа да разбере накъде точно да я завърти.

- Брех, ами сега - почеса се той по темето замислено - аз за закуска си мечтаех, а тя каква стана!

Но мислите му, вече събудени и строени в боен ред, се разшаваха – от първо….към второоо, пък и трето…!?

- Място? – не, не звучи, някак си.

- Хм, първо, второ и трето…. тримесечие!?

И това не е, липсва нещо намекващо за срокове, таргети и чепати продавач-консултанти.

- Чакай, чакай – провикна се онази мисъл, интоксикираната – първо, второ и трето е равно на супа, манджичка и десертче. Т.е. бегом марш към ресторанта, а? Става ли? Нека да опитаме, моля ви! В погледа на Гошо започна да блести пламъчето на победата. Хем загадката беше разрешил, хем отговора го водеше към оазиса на сутрешното кафе и пържените яйца, от които имаше вопиюща нужда в момента. Ха, каза си той, че това хич не било лошо бре… Оттук нататък събитията за Гошо се развиха в горе – долу следната последователност: Стигна до ресторанта и видя, че не е сбъркал – всички вече бяха там; Хапна набързо и се групира в екип с няколко колеги, част от които познаваше само по име; Изведнъж без да се усетят всички вече тичаха насам, натам, увлечени от различни задачки, които пристигаха по какви ли не странни начини; Наложи му се да размърда мозъка си, краката си, ръцете си, да покаже как се стреля, бяга и т.н.

    На няколко пъти се оказа, че преодоляването на препятствието води към друго, още по трудно, но също така интересно. В един момент Гошо се усети, че колегата му Киселички от логистиката вече е Цецо и всъщност е много забавен и готин тип, а колежката Пепа от Счетоводния отдел, с която така и не можеха да се разберат за движението на фактурите, всъщност май е права, че исканията на му по въпроса са малко пресилени. Всичко това се случи неусетно, планирайки стратегията за освобождаване на заложник. Гошо успя да постигне и нещо за което се бе борил вече три месеца – да събере смелост да помоли за поправката на окуцялото му бюро.

- Готово бе човек – ухили се Ефтим Домакина – защо не каза по-рано. От къде той да знае, че за Гошо Ефтим олицетворяваше бившия му наставник по трудово в основното училище, от който беше изял не един и два шамара...

Тиймбилдигът – начини за употреба

Цели на тиймбилдинга

    Целите на тиймбилдинга се определят от моментните необходимости на компанията и могат да бъдат свързани с изграждане на нови екипи, повишаване нивото на екипна работа във вече съществуващи такива, затвърждаване и внедряване на цели, ценности и визия за развитие на компанията. Освен конкретните ползи, произхождащи от постигане на заложените цели, тиймбилдингът има мотивиращ и антистресов ефект, участниците в него са позитивно настроени към търсенето на решения за различни проблеми, свързани с работното им ежедневие.

    При изграждането на даден тиймбилдинг, екипът на „Персоналът, Решенията и Успехът” ЕООД отделя внимание не само на добрата техническа подготовка и организация по време на провеждане на мероприятието, но и на предварително повишаване на интереса и мотивацията на участниците чрез различни активности тогава, когато е възможно. Тиймбилдингът е цялостна концепция със заложена завръзка, история и край, водеща към постигане на поставените цели. В зависимост от целите, броя хора, отделеното време и ресурси, „Персоналът, Решенията и Успехът” ЕООД може да разработи три основни схеми за тиймбилдинг, като игрите в тях са съобразени с гореспоменатите фактори, както и с характерните особености на участниците.

І. Мисия „Спасете Стамат”

    Подходящ за един екип от 12 – 14 участника. Продължителност от 2 до 8 часа. Описание на тиймбилдинга: Екипът трябва да освободи свой „колега” от атентатори, минавайки през различни игри /мисии/, поставени от „лошите”. Успешното завършване на всяка от игрите им дава възможност да продължат нататък или да придобият предмет или указание от особена важност за крайния успех. Игрите са насочени към груповото взаимодействие, ангажираност към общите за екипа цели, ефективната комуникация и създаване на позитивно усещане при групово справяне с поставените задачи. Примерна схема за група до 12 – 14 човека:

 

 

teambuilding 1

 

ІІ. За хляба, пържолите и още нещо...

    Подходящ за екипи от 20 до 90 човека. Продължителност от 4 до 8 часа. Описание на тиймбилдинга: В зависимост от броя, участниците се разделят на няколко екипа. Групите, на ротационен принцип, преминават през различни игри. Всяка група минава през всяка една игра, като се стреми да събира точки от нея. Общо всички екипи трябва да съберат максимален брой точки, за да могат да достигнат заложените в тиймбилдинга цели. Игрите, включени в този вид тиймбилдинг, съчетават активни физически дейности, с логика, добра обща култура, стратегическо мислене, технически умения и работа в група. Акцент се поставя и върху ролята на отделните екипи за постигането на общата за всички цел. Част от игрите са конструирани така, че резултатите на предходния екип да са предпоставка за успешното изпълнение на задачата на следващата група. Финалът може да бъде променен, спрямо конкретните цели на тиймбилдинга. Примерна схема за тиймбилдинг при група от 80 – 90 човека. Всеки екип се състои от равен брой участници, разпределени по предварително разработени списъци, съобразени с конкретните цели на активността.

 

 

teambuilding 3

 

    Гореописаната схема е примерна и може да бъде променена, в зависимост от броя участници и предвиденото за тиймбилдинга време.

ІІІ. „Оперативен център”

    Подходящ за екипи от 30 до 60 човека. Продължителност от 2 до 6 часа. Описание на тиймбилдинга: В зависимост от броя, участниците се разпределят в минимум 3 екипа. След това всеки от екипите определя по един, двама или повече участници, които формират т.нар. оперативен център. По този начин се получават три полеви екипа и един, изпълняващ ролята на оперативен център. Полевите екипи изпълняват последователно определен брой задачи, някои от които са свързани с откриване на инструкции, съкровище или предмети, свързани с крайната им цел. На моменти те ще се нуждаят от помощ, която може да им даде единствено оперативният център. Хората от центъра имат по-различни задачи, които в по-голямата си част са логико-познавателни, но на моменти също имат и физически активности. Решението на тези задачи дава на оперативния център отговори на част от задачите на полевите екипи. Тиймбилдингът е насочен към комуникацията и взаимозависимостта между различните екипи в компаниите. Постигането на целите не е възможно без всеки един от екипите да се справи успешно с предизвикателствата на работата в екип, ефективната комуникация между различните отдели и спазването на определени срокове.

 

 

teambuilding 4

Игри

    Посочените игри са примерни и могат да бъдат адаптирани в зависимост от изискванията на средата, времето и участниците. Повечето от активностите могат да бъдат включени във всяка една от гореизброените схеми за провеждане на мероприятието. В зависимост от целите, „Персоналът, Решенията и Успехът” ЕООД може да създаде нови игри и активности, пряко кореспондиращи с конкретиката на тиймбилдинга.

„Фаберже... и още нещо...”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Добра координация и комуникация между играчите;
 • Физическа активност;
 • Способност за бързо възприемане и прилагане на нови умения от всички участници в играта;
 • Точни ръка и око.
    Играта: Състои се от няколко етапа, като основната цел е да се прекарат колкото се може повече сурови яйца от началната до крайната точка на трасето и след това да бъдат улучени определен брой мишени със спечелените яйца.

„Казино Роял”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Комбинативност и гъвкавост на екипно ниво;
 • Способност за оценка на риска и взимане на решения при непрекъснато променяща се ситуация;
 • Правилна оценка на уменията и познанията на отделните играчи;
 • Умения за ефективно предаване и възприемане на информация;
 • Интуиция и късмет.
    Играта: Целият екип играе на три хазартни игри срещу казиното. В началото на играта групата разполага с определен бюджет, като условието е, на финала тази сума да достигне предварително фиксирана стойност.

„Лудият Библиотекар”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Добра обща култура;
 • Баланс между логика и въображение;
 • Умения за концентрация и задържане на вниманието;
 • Много добри умения за комуникация;
 • Последователност и планиране по време на играта;
 • Много добри умения за работа в екип.
    Играта: Последователност от въпроси, обхващащи различни сфери – литература, изкуство, география, история и др., поднесени под формата на мултимедийна презентация. Всеки един от въпросите дава на екипа определен брой точки. Целта е играчите да постигнат предварително зададен минимум от точки, който ще им позволи да преминат успешно тази игра.

„Песни и танци на народите”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Ангажираност към целите на екипа;
 • Физическа активност и умения за координация между играчите;
 • Добро настроение;
 • Чуство за ритъм и позитивна нагласа.
    Играта: В рамките на един час участниците ще разучат основните стъпки на характерен танц. Задачата ще се счита за успешно преминала, когато всеки един от екипите блесне с танцувалните си умения.

„Особености на българското иманярство”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Наблюдателност и логика;
 • Способност за обмен на информация;
 • Ангажираност към постигане целите на екипа;
 • Добри умения за планиране на дейностите в рамките на играта;
 • Физическа активност, последователност и координация на усилията.
    Играта: Изпълнявайки поредица от задачи, участниците трябва да открият съкровище, което ще им е необходимо за успешното завършване на конкретната игра или за постигането на крайната цел.

„Предай нататък”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Много добра координация и правилно разпределяне на ролите в рамките на екипа;
 • Известни технически умения;
 • Физическа активност и мобилизация от страна на всички играчи;
 • Умения за планиране;
 • Добра комуникация между участниците.
    Играта: Основната и крайна цел на играта е да бъде построен даден обект по предварително задание. Всеки един от екипите минава последователно през „строителната площадка” с определена задача. Работата на всеки следващ екип зависи от резултатите на предишния екип.

„А сега, накъде”

    Необходими предпоставки за успешно преминаване през играта:
 • Логическо мислене и пространствено ориентиране;
 • Наблюдателност, добра обща култура и чувство за хумор;
 • Добра комуникация и работа в екип;
 • Физическа активност.

    Играта: Ориентация на екипа, в дадена местност по определени инструкции, снимков материал и предварително поставени знаци. Инструкциите и маршрутите са подготвени в съответствие с терена, на който се провежда тиймбилдинга и при възможност включени различни забележителности.

 

 

    Освен гореописаните игри, „Персоналът, Решенията и Успехът” ЕООД предлага и други активности, различни като съдържание и изисквания към участниците. Целта е да се постигне най-пълно и адекватно съдържание на тиймбилдинга, което ще позволи не само висока степен на ангажираност от страна на участниците, но и ще постигне заложените в мероприятието цели.