Подбор на персонал

Всички ли са доволни?Макиавели
„Голям Камък” ООД си търсеше старши   специалист. Обявата веднага направи впечатление на Гошо с ясните критерии, професионалния стил и липсата на правописни грешки. Ще кандидатствам, реши той и след седмица вече беше в офиса на фирмата в очакване на интервю. Е, мениджърът, с когото нашият герой имаше среща, малко закъсняваше, но...

Гошо използва времето и се огледа.
„Мдааа, помисли си той - в Голям Камък или бяха страшно заети или много добре имитираха трескава дейност”.

В този момент към Гошо се забърза един мъж, който започна още преди да се представи:
- Гошо нали? Извинете, че закъснях, но вижте каква е лудница. Давайте, елате с мен, че никакво време нямам!

И преди Гошо да се усети, беше настанен в стаята за кафе, залят от порой обяснения, няколко въпроса... и всичко приключи за петнадесетина минути.

„Май ме хареса”, мислеше си Гошо по обратния път, и до колкото разбрах съм фаворит за позицията. Ама как той разбра, че ставам, какво точно ще правя, при какви условия – това нещо не разбрах. Но човекът изглежда свестен и ще се пробвам ако ме поканят.

„Аман от тоя зор и липса на време”, мислеше си мениджърът. Нито обърнах достатъчно внимание на човека, нито успях да се съсредоточа върху това, което той ми разказа. А и въобще май не е моя работа да се занимавам с целия подбор отначало до край... Ама човекът изглежда свестен. Ще го взема, че нямам време за още интервюта. Абе нещо ми се беше мернала една книжка за подбора, дали да не я взема от секретарката. Тъкмо ще си поприказвам с Ленчето, може и на среща да я поканя най-накрая...

Още малко за подбора на персонал

    Ще се опитаме да направим обективно (надяваме се) сравнение на предимствата и недостатъците при подбор от външна фирма и подбор, осъществяван от служител на компанията. Забележка: настоящето сравнение важи предимно за компании, които нямат собствен отдел Човешки ресурси.

Предимства:

Персоналът, решенията и успехът ЕООДГолям Камък ООД
1. Повече хора участват във всички етапи по набиране и подбор, което съкращава времето и минимилизира риска от спиране на процесите поради отсъствие. 1. Служителят, извършващ подбор е запознат по-подробно със спецификите на позицията, което дава възможност за детайлно описание на необходимите опит, мотивация и умения на кандидатите.
2. Наличие на постояно актуализираща се база данни от кандидати; Изградена мрежа от делови контакти, подпомагаща привличането на определени кандидати. 2. Познава хората в компанията и може да определи по-прецизно кой от тях може да заеме вакантната позиция и да го привлече.
3. По-голям и систематизиран опит в набирането и подбор на персонал. Познаване на всички канали за достигане до кандитатите. 3. Служителят, извършващ подбора, в повечето случаи е прекият ръководител на вакантната позиция, което значително увеличава вероятността да си паснат.
4. Използване на различни методики и инструменти за набиране и подбор, което дава достъп до значително по-голям брой кандидати, обективна преценка и намалява риска от избиране на крайно неподходящи кандидати. 4. Има изградени професионални контакти в бранша, което дава възможност за достигане до определени кандидати.
5. Основното задължение на екипа, занимаващ се с подбор е самия подбор. 5. Професионалните контакти дават възможност за по-бързо намиране на обективни референции за кандидати, работещи в същия бранш.
6. Минимилизира се рискът от грешна преценка на база липса на време, опит, едностранчивост и лични пристрастия. Избягва се субективният фактор при назначаване. 6. Пести такси и допълнителна комуникация, извън обичайната.
7. Пести време.  
8. Съществува гаранция за назначения, чрез Персоналът, решенията и успехът ЕООД, кандидат.  
9. Мениджмънтът на „Голям Камък” ООД взима крайното решение. 9. Мениджмънтът на „Голям Камък” ООД взима крайното решение.

Недостатъци:

Персоналът, решенията и успехът ЕООДГолям Камък ООД
1. Необходима е по-интезнивна комуникация между Персоналът, решенията и успехът ЕООД и Голям Камък ООД през всички етапи на набирането и подбора на кандидати. 1. Извършващият набирането и подбора на кандидати обикновено е мениджър, който ежедневно има и други, по-спешни и важни задължения, които биха попречили на фокуса на вниманието.
2. Осъществяващите подбора невинаги са запознати в детайли с професионалните специфики на вакантната позиция, поради което първоначално търсят повече информация от специалист от Голям Камък ООД. 2. В повечето случаи липса на систематизирана подготовка и опит при набиране и подбор на кандидати, което води до увеличаване на риска за наемане на недотам подходящ кандидат, както и увеличаване на времето за подбор.
3. Струва пари. 3. Струва време и нерви.