Основни дейности по управление на персонала

- Би ли ми казал кой път да хвана оттук? - попита Алиса.
Зависи накъде отиваш - отвърна Котаракът.
- Все едно накъде... – каза малкото момиче.
Тогава е все едно кой път ще вземеш - рече Котаракът.
Л. Карол